بلاگ

ها task queue مقایسه بین

Celery: مزایا: پر استفاده ترین کتابخانه پایتون برای به کار بردن برنامه ریزی و asyncronous tasks (وظایف غیر همزمان). متن باز و دارای ۱۵۸۰۰ ستاره و ۳۸۰۰ بار فورک در گیتهاب.…
Sara Afkhami
اکتبر 18, 2020
بلاگ

اصول SOLID و GRASP نرم افزار

اصول SOLID: . Single responsibility هر کلاس یا entity باید تنها یک مسئولیت داشته باشد و از انجام کار های مختلف و نا مرتبط در یک کلاس باید پرهیز کرد.…
Sara Afkhami
اکتبر 13, 2020

About Nilva

No. 5
Orang Dead End
Abbas Sharghi Alley
Akbari Blv
Tehran, IRAN

T: +98 (0)915 077 3830
E: admin[@]nilva.ir