تا حالا چقدر شده مایی که کارمان تو شرکت IT است و شب و روزمان دارد با مفاهیمی مثل OKR ،Sprint، Scrum و امثال این‌ها می‌چرخد، از این روش‌ها نه برای مدیریت یک پروژه و یک تیم کاری، بلکه برای مدیریت سامان دادن به برنامه‌ها و به عبارتی پروژه‌ی زندگی خود بهره بگیریم؟ در این مقاله میخواهم گریزی داشته باشم به کاری که مدت‌هاست به فکر آن افتاده و به شخصه انجام دادم و بعدها فهمیدم که در این راه تنها نبودم و این شیوه‌ی مرسومی مخصوصا برای افرادی مثل ما برای اداره‌ی امور زندگی است.

 

About Nilva

No. 5
Orang Dead End
Abbas Sharghi Alley
Akbari Blv
Tehran, IRAN

T: +98 (0)915 077 3830
E: admin[@]nilva.ir