ابتدا در فایل Word خود دو صفحه باز کنید.

در سربرگ Design ، گزینه Watermark را انتخاب کنید:

(توجه داشته باشید واترمارکی که در این بخش انتخاب میکنیم واترمارکی است که میخواهیم در صفحات دو به بعد قرار بگیرد.)

پس از انتخاب واترمارک در تمام صفحات خود آن را مشاهده میکنید.

حال Header صفحه اول را باز نموده ، در سربرگ Header & Footer Design گزینه ی Different First Page را فعال کنید.

در این حالت واترمارک صفحه ی اول پاک شده و صفحه ی دوم واترمارک دارد.

سپس یک فایل Word دیگر بسازید ، در این مرحله واترمارکی که قصد دارید روی صفحه ی اول بگذارید را برای این فایل انتخاب کنید.

حال Header صفحه اول را باز نموده ، روی واتر مارک کلیک کنید تا Select  شود سپس آن را Copy کنید.

در این مرحله به فایل Word اصلی برگردید ، Cursor را در Header صفحه ی اول گذاشته و واتر مارک کپی شده از فایل قبلی را Paste کنید.

نتیجه ، فایل وردی است که Watermark صفحه ی اول آن از بقیه ی صفحات متفاوت است.

 

منابع:

درباره نیلوا

ایران،تهران

ناحیه نوآوری شریف

بلوار جواد اکبری

برج فناوری بنتک

T: 09150773830
E: admin[@]nilva.ir